Provozní řád

1. Provozovna:    Pedikúra, manikúra

Jabkenice 87
294 45 Jabkenice
tel: +420 607 847 098
e-mail: salon@martina-fidlerova.cz

Provozní doba:  Po – Čt 8:00 – 12:00
                         St       14:00 – 18:00
                                    Dále dle objednávek

2. Identifikace provozovatele:

Martina Fidlerová

Pedikúra, manikúra

Trvalé bydliště: Jabkenice 55

IČ: 01528301
IČP: 1008797839

3. Odpovědná osoba v provozovně

Martina Fidlerová – pedikúra, manikúra

4. Druh a rozsah poskytovaných služeb:

Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž

Výkony porušující integritu kůže se neprovádí.

5. Údaje o provozovně:

Provozní místnost

 • Plocha 18m2 , světlá výška 2,6m, výlevka s přívodem teplé a studené vody.
 • Manikérský stolek+otočná židle
 • Podnožka na pedikúru
 • Dvě židle pro zákazníky
 • Úprava povrchů podlahy – PVC, stěny – umyvatelná tapeta + sádrokarton (malba).
 • Větrání – přirozené oknem (3xokno)
 • Osvětlení - stropní zářivkové svítidlo - 4 ks.
 • Vytápění – centrální (nástěnný radiátor 1 ks)

Vedlejší prostory

 • šatna, denní místnost, WC, úklidová komora.
 • Parametry prostředí: - větrání - přirozené okny.
 • Osvětlení denní a umělé (zářivky-žárovky).
 • Vytápění – centrální el.kotel + radiátory.
 • Zajištění pitné vody z veřejného vodovodu. Odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace.

6. Manipulace s odpady

Odpad se z provozovny odstraňuje denně. Firmou AVE Benátky pak odvoz každou středu. Nebezpečný odpad ukládám odděleně do uzavíratelné nádoby a jednou ročně odvoz Ave Benátky – viz smlouva.

7. Zásady očisty prostředí v provozovně

Četnost úklidu: po každém zákazníkovi (výměna ručníku, pracovní plocha se vydezinfikuje), na konci směny se provádí úklid na vlhko s použitím teplé vody, saponátu a dezinfekčního prostředku. Mytí dveří, oken se provádí 1 x za měsíc, jinak dle potřeby.

Dezinfekční prostředky k povrchové dezinfekci: používají se přípravky na plochy a předměty např. Sekusept pulver, Savo, Desprej, Incidur spray, Medium, dále na nástroje - Sekusept pulver, Desident spray nemá virucidní účinek, pouze ve formě roztoku, Chiroseptol, Sekusept forte, Sekusept pulver dle návodu uvedeném na obalu přídavku, ředění roztoku se provádí před použitím pomocí odměrky.

Uložení úklidových pomůcek a prostředků: v uzavřené místnosti v originálních obalech.

Dezinfekce

Desident – na nástroje před každým použitím.

Savo uni – na veškeré plochy.

Septoderm – desinfekce rukou.

K desinfekci se používají pouze schválené desinfekční prostředky a je dodržován návod k jejich použití stanovený výrobcem. Osobní ochranné pomůcky při práci s dezinf. prostředky: gumové rukavice.

Poučení pracovníků o zásadách první pomoci: ano

Dezinfekce rukou: - po každém poskytnutí služby.

dezinf.prostředky: např. Spitacid, Prosavon -použití dle návodu na obalu.

Dezinfekce nástrojů a pomůcek, které neporušují integritu kůže:

Použité nástroje a pomůcky jsou po každém zákazníkovi takto zabezpečeny:         

Řádně mechanicky očistit - omýt horkou vodou s přídavkem saponátu, osušit, vložit do nádoby s dezinfekčním roztokem v přesné koncentraci. Po uplynutí potřebné doby, opláchnout pitnou vodou, nechat oschnout a uložit do uzavíratelné dózy.

Ostré nástroje jsou skladovány v neporušeném výrobním obalu a slouží pouze k jednorázovému použití, po kterém jsou likvidovány v souladu s platnými předpisy.

Dezinfekce umyvadel, pedikérských vaniček:

Po každém zákazníkovi umyjeme vaničku teplou vodou se saponátem, opláchneme a vydezinfikujeme (např. Incidur ). Dezinfekce výpustí – prolití dezinfekčním prostředkem (např. 5% Chloramin) a nechat působit přes noc.

8. Zásady osobní hygieny zaměstnanců

Čistý pracovní oděv, výměna dle potřeby, min.však jednou týdně

Mytí rukou po každém poskytnutí služby, po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při jiném znečištění. K osoušení rukou se používají  ručníky, pro jednorázové použití.

9. Lékárnička

Vybavena dle charakteru poskytovaných služeb.

10. Manipulace s prádlem

Uložení čistého prádla: uzavíratelná komoda.

Dosušování a ukládání použitého prádla: v koši na prádlo z PVC s uzavíratelným víkem, koš vytírán dezinfekčním roztokem denně.

Praní prádla:

svépomocí - v pračce na 90°C, žehlení po obou stranách.

Při kontaminaci prádla biologickým materiálem praní prádla při teplotě  90°C po dobu s použitím dezinfekčního prostředku s virucidním účinkem (např. Savo perex). Při manipulaci s takto znečistěným prádlem se používají jednorázové rukavice.

Transport čistého a použitého prádla:

V plastových boxech s uzavíratelným víkem.

Ukládání pracovního a civilního oděvu a obuvi v prostorách šatny.

 

 • Provozní řád  zpracovala :   Martina Fidlerová